Обучение на АПБ за застъпничество чрез документи ще се проведе в София на 25 юли

Асоциацията на парковете в България (АПБ) организира обучение за ползване на документи при застъпничество за околната среда и ползване на Архива за природа – http://www.ekoarhiv.bg/. Обучители ще са Тома Белев и Стефан Аврамов.

Проектът "Архиви за природа" проведе обучение за застъпничество чрез документи във Варна

На 27 юни в рамките на "Архиви за природа" се проведе обучение за застъпничество чрез документи в град Варна. В обучението се включиха 16 представители на местни администрации, НПО и доброволци, заинтересовани от управлението на защитените територии в България. Обучителите Тома Белев и Стефан Аврамов представиха своя опит от ползване на документи в конкретни казуси за защита на околната среда, с акцент върху опазването на територии по българското черноморие.

Обучение на АПБ за застъпничество чрез документи ще се проведе във Варна на 27 юни

Асоциацията на парковете в България организира обучение за ползване на документи при застъпничество за околната среда и ползване на Архива за природа – http://www.ekoarhiv.bg/. Обучители ще са Тома Белев и Стефан Аврамов.

Снимки и видео в "Архиви за природа"

Автор: Десислава Алексова
Протест: За Странджа, февруари 2014 г.

Подробен устройствен план на Карадере, 2005 г.

ПУП за Кара дере на община Бяла от 2005 г., приет без екологична оценка - http://www.ekoarhiv.bg/sites/default/files/field/image/2005_Plan_Karader...

Изложба за историята на защитените територии в България представя през март АПБ

От 1 до 19 март в подлеза на метростанция „Софийски университет Св. Климент Охридски“ (на изхода към паметника в Княжевската градина) Асоциацията на парковете в България ще представи изложба от архивни документи за историята на защитените територии в България.

Обсъждане на тестов вариант на Архива за защитените територии

На 20 януари, понеделник, от 11 ч. Асоциация на парковете в България ще проведе работна среща по обсъждане на сегашния тестов вариант на сайта на своя дигитален архив. Добре дошли са всички, които се интересуват от историята на българската природозащита. Целта на архива е да осигури структуриран и публичен онлайн достъп чрез съвременни технологични формати до архивни документи за управлението на защитените територии.

АПБ започва работа по природозащитен онлайн архив

Едногодишен проект на АПБ за разработване на онлайн архив за защитените територии започна на 11 септември 2013 г.

Страници