Image
Body

От 1 до 19 март в подлеза на метростанция „Софийски университет Св. Климент Охридски“ (на изхода към паметника в Княжевската градина) Асоциацията на парковете в България ще представи изложба от архивни документи за историята на защитените територии в България.

Изложбата „Архиви за природа“ показва някои от най-интересните и даващи нова информация документи от архивите на Съюза за защита на родната природа в България (1928-1954 г) и на Министерството на земеделието и държавните имоти и приемственото Министерство на земеделието и горите (1930-1948г.), както и на други институции и общественици от миналия век. Документите са дигитализирани и представени за публичен онлайн достъп на адрес http://www.ekoarhiv.bg чрез проект „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП за 2009 – 2014 г. http://www.ngogrants.bg/

От тази изложба можете да научите някои нови факти за защитените територии в България, за хората, работили по обявяването на първите от тях и за изработването на първите природозащитни закони. Архивните документи дават любопитни данни за сравнение между проблемите, свързани с опазването на природата днес и тези в началото на миналия век. Историческите документи за защитените територии са придружени от авторски снимки на природозащитници и институции.

Благодарение на подкрепата на Столична община и “Метрополитен“ EАД изложбата ще присъства от 1 до 19 март във фоайето на метростанция „Софийски университет Св. Климент Охридски“ (на изхода към паметника в Княжевската градина). Заповядайте!