Body

След първия месец от работата си по Архива за защитените територии, Асоциация на парковете в България се натъкна на първия списък на защитените територии в България от постановления на Министъра на земеделието и държавните имоти – ръкопис от 1931 г.

Първата защитена територия в България, създадена през 1931 г., е природният паметник Растьово край Девин, опазващ вековни гори от черен бор. Първият резерват е Горна Еленица - Силокосия, създаден през 1933 г., за да опазва вековните дъбови гори на Странджа. Първото историческо място, създадено през 1935 г., е Оборище, а първото защитено вековно дърво е Байкушевата мура над Банско, която е обявена за защитена през 1940 г.

През октомври 2013 г. с подкрепата на Дирекция „Централен държавен архив“ към Държавна агенция „Архиви“ бе развит и крайният вариант на разработената от експерта-архивист на проекта Зорка Иванова класификационна система за подредба на архива. Бе постигнато и съгласие документите да бъдат приети в държавния архив след описа и дигитализацията им. Класификационните критерии ще представляват и възможности за търсене в онлайн страницата на архива. Някои от тези критерии са:  

  • Вид защитена територия, към която се отнася документът – например резерват, национален парк, природен парк, защитена зона от мрежата Натура 2000 и др.
  • Съдържателна категория на документа - нормативни документи, организационни, писма, дейности, други;
  • Фонд към архива – Съюз за защита на родната природа, Комисия за защита на природата, Министерство на земеделието и имотите, Асоциация на парковете в България, други НПО;
  • Казус, към който се отнася документът – например ски-зона „Банско“, инвестиционни планове в защитена зона „Иракли“, обществена кампания в защита на ПП „Странджа“, законодателни промени в Закона за горите, наказателни процедури от ЕК и др.

През ноември предстои финализиране на спецификацията на интернет страницата на Архива за защитените териториил Тя ще представлява интерфейс за достъп до документите по класификационна система, съгласувана с държавния архив. Това ще улесни публикуването на дигитализираните документи и разработването на онлайн търсачката на архива.

Проектът „Архив за защитените територии в България в помощ на управлението и опазването на околната среда” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (http://ngogrants.bg/). В рамките на 12 месеца (от септември 2013 г. до септември 2014 г.) АПБ ще изгради дигитален архив, който да предоставя структуриран и публичен онлайн достъп чрез съвременни технологични формати до архивни документи за историята на управлението на защитените територии в България.