Image
Body

На 27 юни в рамките на "Архиви за природа" се проведе обучение за застъпничество чрез документи в град Варна. В обучението се включиха 16 представители на местни администрации, НПО и доброволци, заинтересовани от управлението на защитените територии в България. Обучителите Тома Белев и Стефан Аврамов представиха своя опит от ползване на документи в конкретни казуси за защита на околната среда, с акцент върху опазването на територии по българското черноморие.

На 25 юли в София предстои аналогично обучение за заинтересованите страни от Южна България. Регистрации за него се приемат до 20 юли чрез следния формуляр http://bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez1&rec=197&id=273 .