Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-664(1)/30.03.2018 , ПИ:66528.501.347 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Петко Сечков 30/03/2018 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-572(1)/27.03.2018 , ПИ:66528.501.32 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Иван Колев 27/03/2018 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Решение по ОВОС № БС-30-ПР/16.03.2018 , ПИ: 66528.501.189 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Андрей Киряков 16/03/2018 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-402(1)/12.03.2018 , ПИ:66528.501.48 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Костадин Янев 12/03/2018 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-157(1)/06.02.2018 , ПИ:66528.501.57 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Георги Попов 06/02/2018 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-147(1)/05.02.2018 , ПИ:66528.501.652 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Жорж Абрашков, Мая Янкова 05/02/2018 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-3115(1)/28.12.2017 , ПИ:66528.501.354 РИОСВ Бургас Таня Манолова Сечков-1 ЕООД 28/12/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
ЗДОИ за обхват на промени на ПУ на НП Пирин според проекторешение на МС - обществено обсъждане до 22.12.2017 МОСВ Зелени закони 14/12/2017 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
из "Родопа планина в европейска Турция" от 1875г, откъс от "Видяна България" с автор Николай Чернокожев Вилхелм фон Берг, Николай Чернокожев 19/10/2017 общи Родопа
Свали
"Фермата" на Иван и Андрей нарушава Закона за водите Басейнова дирекция Западнобеломорски район ВИК ООД-Перник, АПБ 16/10/2017 Фермата природен парк, Витоша Студена
Свали
Отказ на МОСВ да предостави докладите на Консорциум „Дикон – УБА Натура“ по обществена поръчка за управленски подход и Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, 2017г Нено Димов, МОСВ 16/10/2017 Натура 2000 общи
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2389(1)/06.10.2017 , ПИ:66528.501.657 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Цветелина Ковачев 06/10/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2235(1)/07.09.2017 , ПИ:66528.4.263 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова НЕАПОЛИС ООД, МАЛВИС ООД 07/09/2017 природен парк, Странджа
Свали
Petition №0045/2017 EU Parliament approval to conduct premilitary investigation (Отговор на ЕП да се проведе предварително разследване по внесена петиция №0045/2007) Сецилия Вилкстром (председатен на комисията по петициите, ЕП) Зорница Стратиева 24/08/2017 общи
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2081(1)/10.08.2017 , ПИ:66528.501.106 РИОСВ Бургас Таня Манолова Атанас Киряков 10/08/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1890(1)/27.07.2017 , ПИ:66528.501.168 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Ася Чанева 27/07/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище №ПД-1858(1)/11.07.2017 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.501.571 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Даниел Николов, Владимир Стоянов 11/07/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1665(1)/29.06.2017 , ПИ:66528.501.612 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Евтим Лефтеров, Василка Лефтерова 29/06/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Решение по оценка на съвместимостта №БС-6-ОС/29.06.2017 , ПИ:66528.2.293 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Николай Стойчев 29/06/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1333(2)/26.06.2017 , ПИ:66528.31.22 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Мария Тодорова 26/06/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-985(1)/26.06.2017 , ПИ:66528.2.266 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Любослав Пенев 26/06/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1434(1)/31.05.2017 , ПИ:66528.501.209 и 66528.501.210 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Георги Каравидов 31/05/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Уведомително писмо от Областна Администрация Русе в отговор на заявление с вх. №94-02-39/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Областен Управител на Област Русе - Стефко Бурджиев Тома Белев 29/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Благоерград в отговор на искане за достъп до обществена информация с вх. №15-00-3/15.05.2017 Областна Администрация Благоевград- Бисер Михайлов Тома Белев 25/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-834(7)/23.05.2017 , ПИ:66528.2.256 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Витан Влахов 23/05/2017 природен парк, Странджа
Свали
Уведомително писмо от Областна администрация Силистра с дата 22.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Ивелин Статев (Областен управител на област Силистра) Тома Белев (АПБ) 22/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Хасково в отговор на заявление с вх. №АСД-10-5 /15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Областна Администрация Хасково- Станислав Делчев Тома Белев 22/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Решение по оценка на съвместимостта №БС-4-ОС/19.05.2017 , ПИ:66528.2.257 и 66528.2.258 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Боян Иванов 19/05/2017 природен парк, Странджа
Свали
Уведомително писмо от Областна Администрация Варна в отговор на заявление с вх. №ДУ 17-9907-7 /15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Стоян Пасев (Областен управител Варна) Тома Белев (АПБ) 18/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Разград в отговор на заявление с вх.№ 15-00-020/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Гюнай Хюсмен (Областен управител Разград) Тома Белев (АПБ) 18/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Монтана в отговор на заявление с вх. №АСД-22-3/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация. Росен Белчев (Областен управител Монтана) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Смолян в отговор на заявление с вх. № Ао-03-43-731/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Недялко Славов (Областен управител Смолян ) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Уведомително писмо от Областна Администрация Добрич в отговор на заявление с вх. № АСД-22-5/15.05.2017 с искане за достъп до обществена информация.  Румен Русев (главен секретар на областна администрация Добрич) Тома Белев (АПБ) 15/05/2017 ЗДОИ общи, Закон за биологичното разнообразие
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1124(1)/05.05.2017 , ПИ:66528.501.679 РИОСВ Бургас Таня Манолова Диана Бахчеванова 05/05/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-557(3)/05.05.2017 , ПИ:66528.501.272 РИОСВ Бургас Таня Манолова Щерю Арабаджиев, Луиза Арабаджиева 05/05/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-934(1)/04.05.2017 , ПИ:66528.501.242 РИОСВ Бургас Таня Манолова Юлия Иванчева, Десислава Хармузова 04/05/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Решение по оценка на съвместимостта №БС-22-ПрОС/21.04.2017 , ПИ:66528.2.284 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Симана 2007 ООД 21/04/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище №ПД-886(2)/11.04.2017 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.501.281 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Христо Йосифов, Красимира Йосифова 11/04/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-534(2)/31.03.2017 , ПИ: 66528.501.398 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Владимир Еленков 31/03/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище №ПД-415(1)/23.03.2017 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.2.253 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Синемак ООД 23/03/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-420(1)/20.03.2017 , ПИ:66528.3.276 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова ЕВН България 20/03/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-617(1)/17.03.2017 , ПИ:66528.501.82 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Сийка Логофетова, Людмил Логофетов, Константин Камбанов 17/03/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-503(1)/15.03.2017 , ПИ:66528.501.21/22 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Мирела Станчева 15/03/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-501(1)/08.03.2017 , ПИ:66528.501.597 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Мариана Тюркеджиева, Изабела Парашкевова, Ангелина Янакиева, Донка Костадинова 08/03/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Решение по оценка на съвместимостта № БС-3-ОС/02.03.2017 , ПИ:66528.2.262 РИОСВ Бургас Таня Манолова Добромир Добрев 02/03/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище №ПД-91(1)/11.02.2017 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.501.123 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Сенсус системи за сигурност ООД 11/02/2017 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-98(1)/03.02.2017 , ПИ:66528.501.229 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Стоян Стоянов 03/02/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Petition №0045/2017 to EU Parliament, received (Потвърждение от ЕП за получена петиция) Европейски Парламент Зорница Стратиева 25/01/2017 общи
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-15/20.01.2017 , ПИ:66528.4.246 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Теленор България ЕАД 20/01/2017 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Letter of support to Balkanka Association 2017 (Писмо за подкрепа до сдружение Балканка) Тома Белев (АПБ) г-н Куманов (Сдружение Балканка) 16/01/2017 Руй защитена зона хабитати, Руй BG0000313, Руй BG0002112 Руй

Страници