Заявлението е разгледано и в тази връзка Ви уведомявам следното: В Областна администрация Хасково с длъжности характеристики е възложено на служители "главен експерт" и "старши експерт" от специализираната дирекция на длъжност "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" да изпълняват задължения в област на дейност: "околна среда". С оглед естеството на сигнала се ангажират други служители, като същите се упълномощават да извършат проверка и се определя конкретното лице, което да състави акт за установяване на административно нарушение. През запитвания от Вас период 2014г., 2015г. и 2016 г няма съставени актове за установяване на административни нарушения или наказателни постановления.