Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2781(1)/29.11.2016 , ПИ:66528.501.24 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Мобилтел ЕАД 29/11/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Изисквания на МОСВ за преработка на проекта за актуализация на ПУ Пирин, януари 2016г МОСВ Зелени закони, ДНП Пирин 25/11/2016 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Решение по оценка на съвместимостта №БС-43-ПрОС/11.11.2016 , ПИ: 66528.501.353 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Сечков-1 ЕООД 11/11/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2424(1)/10.10.2016 , ПИ:66528.501.377 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова ЕВН България 14/10/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Решение по оценка на съвместимостта №БС-35-ПрОС/07.10.2016 , ПИ:66528.501.354 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Сечков-1 ЕООД 07/10/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2313(1) 27.09.2016 , ПИ:66528.501.111 РИОСВ Бургас Таня Манолова Теленор България ЕАД 27/09/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1885(1)/02.09.2016 , ПИ:66528.501.650 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова ЕВН България 02/09/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Приложения към CASE STUDY “The Management Plans of Vitosha and Pirin: EU money is used for destruction of valuable biodiversity within protected areas.” 25/08/2016 национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Витоша
Свали
CASE STUDY “The Management Plans of Vitosha and Pirin: EU money is used for destruction of valuable biodiversity within protected areas.” АПБ 25/08/2016 Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Витоша
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1884(1)/17.08.2016 , ПИ:66528.4.263 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова ЕВН България 17/08/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1631(1)/04.08.2016 , ПИ:66528.501.49 и ПИ:66528.501.50 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Емко ЕООД 04/08/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Заявление за достъп до обществена информация от сдружение Балканка до МОСВ във връзка с р. Камещница Сдружение Балканка МОСВ 14/07/2016 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167 р. Камешница
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1182(3)/07.07.2016 , ПИ:66528.501.197 и др. РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Янко Янков 07/07/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1224(1)/21.06.2016 , ПИ:66528.501.167 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Ангел Карамихов 21/06/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №5733/09.06.2016 , ПИ:66528.1.247 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Васко Бояджиев, Пламен Топалов, Теодор Захов, Лили Генова, Димитър Генов 09/06/2016 природен парк, Странджа
Свали
Писмо от Софийска Градска Прокуратура 06.06.2016 (р. Камешница) Радослав Стоев СГП АПБ 06/06/2016 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Свали
Предложения за регламенти за къмпингуване към Закона за туризма, 09.05.2016 Тома Белев Министерство на туризма 09/05/2016 къмпингуване общи Черноморие
Свали
Заявление за достъп до обществена информация до кмет на столична община район "Овча купел" вх №РОК16-Ой94-1/16.04.2016 Зорница Стратиева Христина Семерджив (Кмет на Столична община район 05/05/2016 ЗДОИ общи Овча Купел
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-577(1)/06.04.2016 , ПИ:66528.4.254 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Синеморец Парадайз ЕООД 06/04/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-226(3)/18.03.2016 , ПИ:66528.4.263 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова НЕАПОЛИС ООД, МАЛВИС ООД 18/03/2016 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-411(1)/12.03.2016 , ПИ:66528.501.370 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Община Царево 12/03/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №ПД-294(1)/29.02.2016 , ПИ:66528.501.661 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Елена Стоянова, Стоян Стоянов, Кереки Петрова, Недялко Стоянов 29/02/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище на АПБ за ОУП на Община Царево, 24.2.2016 АПБ, Тома Белев МРРБ 24/02/2016 Странджа природен парк, Странджа Царево
Свали
Изисквания за преработката на проекта за План за управление на ПП "Беласица", 2015г Людмила Димитрова Бойко Малиновр МОСВ 02/02/2016 природен парк, Беласица Беласица
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №9953/19.01.2016 , ПИ:66528.501.71 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Диана Бахчеванова 19/01/2016 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №8823/11.01.2016 , ПИ:66528.2.255 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Филип Миланов 11/01/2016 природен парк, Странджа
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №8363/10.02.2015 , ПИ:66528.501.95 РИОСВ Бургас Таня Манолова Пламен Колев 10/12/2015 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №8331/03.12.2015 , ПИ:66528.2.257/258 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Боян Иванов 03/12/2015 природен парк, Странджа
Свали
Отговор за взети мерки по регистрирани сигнали на АПБ за нарушеня на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, ноември 2015 РДГ София, ИАГ, Мартин Иванов АПБ, Тома Белев 23/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витоша , Алеко, Витошко лале
Свали
Отказ за изграждане на МВЕЦ на река Камешница 2015 Анжелина Тотева (Началник на политическия кабинет на министър-председателя) Тома Белев (АПБ) 13/11/2015 Беласица защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Писмо на ДГС София с искане за полицейска проверка на собственика на машините, извършили нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков 06 РПУ 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витоша
Свали
Писмо на ДГС София с искане за общинска документална проверка за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков Район Панчарево 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Панчарево, Витоша
Свали
Сигнал на ДГС София с искане за прокурорска проверка за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков Софийска районна прокуратура 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витоша
Свали
Писмо до Витоша ски на ДГС София с искане за документация за нарушенията на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София Витоша ски 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витошко лале
Свали
Заповед на ДГС София за спиране на сечи в нарушение на Закона за горите край Алеко, ноември 2015 ДГС София, Георги Христосков ГСУ Витоша, Сава Цирков ЕООД, Захари Митев, ДГС София 10/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко
Свали
Отговор на НКЖИ София на заявление вх№35/21.08/2015 във връзка с предоставяне на данни в средства за масова информация за проблеми с еколози Милчо Ламбрев (НКЖИ-София) Тома Белев (АПБ) 09/11/2015 ЗДОИ общи
Мерки от РДГ София към Витоша ски във връзка с нарушения на Закона за горите и ПУ на парк Витоша, ноември 2015 РДГ София, Мартин Иванов Витоша ски, Костадин Костадинов 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Витошко лале
Свали
Протокол от проверка на РДГ София по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 09.11.2015 РДГ София, Владимир Пенчев ИАГ 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витошко лале
Свали
Протоколи от проверка ЮЗДП Благоевград по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 09.11.2015 ЮЗДП Благоевград, Бойчо Палакарски ИАГ, Витоша ски 09/11/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко
Свали
Протокол от проверка по сигнал на АПБ за нарушения на Закона за горите и ПУ на ПП "Витоша" в м. Алеко, 30.10.2015 РДГ София, Ана Василева ИАГ 30/10/2015 изсичане залесени фиданки природен парк, Витоша Алеко, Витошко лале
Свали
Отказ за подновяване разрешително за водоползване за ВЕЦ в река Камешница, 2015 МОСВ, Бойко Малинов АПБ, Тома Белев 21/10/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Камешница, Благоевград, Беласица
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №7178/07.10.2015 , ПИ:66528.501.27/28/29 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Станислав Добрев 07/10/2015 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Отговор от МЗХ Изпълнителна агенция по горите Вх №37-2 /6.10.2015 (р. Камешница) инж. Тони Кръстев- МЗХ Изпълнителна агенция по горите Тома Белев АПБ 30/09/2015 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Свали
Становище на АПБ за проект на план за управление на ПП Витоша, 2015 Тома Белев, АПБ ДПП Витоша, ИАГ, Тони Кръстев 29/09/2015 Витоша природен парк, Витоша Витоша
Свали
Становище на АПБ за проект на план за управление на НП Рила, 2015 АПБ, Тома Белев ДНП Рила, МОСВ 22/09/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Проект за изменение на плана за управление на НП Рила, септември 2015 10/09/2015 национален парк, Рила
Свали
Предварителен доклад по ОВОС на автомагистрала "Струма", 2001 10/09/2015 АМ Струма защитена местност, Кресненски пролом
Свали
Решение по ОС за съгласуване на МВЕЦ на река Камешница, 2011 МОСВ, Нона Караджова Еко-бел ООД 03/09/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Петрич, Камешница, Струмещица, Камена, Самуилово, Беласица
Свали
Писмо до председателя на минестерски съвет във връзка с изграждане на МВЕЦ на р. Камешница 27.07.2016 Тома Белев (АПБ) Б. Борисов- Председател на Министерски съвет 27/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167 р.Камешница
Свали
Преписка, касаеща изграждането на МВЕЦ на р. Камешница Тома Белев (АПБ) МЗХ, Прокуратура на Република България 27/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167 р. Камешница
Свали

Страници