Документация, получена по ЗДОИ от РИОСВ-Бургас относно изграждане за 5* хотел в местността "Поляните" - с. Синеморец. Хотела е реализиран без необходимата документация от регионалната екоинспекция, като за въпросният имот е разглеждано единствено инвестиционно предложение за 3 броя вилни сгради.