Последни новини

Публикуваме указания на МОСВ от последните седем месеца

 

 

На първата си пресконференция служебният министър на околната среда и водите спомена, че ще се наложи да преразгледа методическите указания за провеждане на процедури по оценка на въздействие върху околната среда, екологична оценка и оценка за съместимост с целите на Натура 2000 мрежата, издадени от предходното правителство. 

Започват записванията за последното обучение "Зелено застъпничество" в София

Асоциацията на парковете в България (АПБ) организира последното от общо 4 обучения за застъпничество за опазване на природата, които бяха организирани из страната, за да бъдат достъпни до желаещи от всички краища на България. То ще се проведе в София, на 3-4 октомвриот експертите Добромир Добринов, Александър Дунчев, Тома Белев и Стефан Аврамов и е насочено основно към младежи и НПО от Южна България.

Обучение “Зелено застъпничество” на АПБ във Варна на 4-5 юли

Асоциацията на парковете в България (АПБ) организира третото от общо 4 обучения за застъпничество за опазване на природата, които се надяваме да бъдат достъпни до желаещи от всички краища на България. То ще се проведе във Варна на 4-5 юли от експертите Добромир Добринов, Александър Дунчев, Тома Белев и Стефан Аврамов и е насочено основно към младежи и НПО от Северна България и Черноморието.