Отговор № 15ПР-1634/19.08.2015 от МВР по ЗДОИ в отговор на искате № № 15ПР-1634/04.08.2015 от Тома Белев, председател на УС на Асоциацията на парковете в България, относно среща в Париж между делегация на българското правителство и фирмата разбработваща проекта за ПУ на Национален парк "Пирин" с Кишоре Рао, директор на Центъра за световно наследство на Юнеско и МОСВ за ПУ Пирин,  осъществена на 15 юли 2015 в Париж.

Предоставената информация съдържа мнението на директора на Центъра за световно наследство на Юнеско за предлагания проект за ПУ на НП Пирин:

- Че ако MT иска да развива туризъм, не е необходимо той да бъде в границите на обекта за световно наследство Пирин, а за това има цялата останала територия на страната.
- Че Конвенцията изисква детайлни планове за управление на всички зони и ако планът на Пирин предвижда туристическа дейност, е необходимо тя да има оценка за въздействие върху околната среда. (Бележка АПБ: Отбелязвамe, че в момента изработеният проект на план за Пирин нито е детайлен, нито има доклад за ОВОС).

- Че в този си вид проектът на план за управление на Пирин е неприемлив za IUCN.

- Че България е предложила и Конвенцията на ЮНЕСКО е приела, че в границите на обекта на наследството няма да се развива ски-спорт, и че предложението, обсъждано с г-н Рао,  е точно обратното на тази позиция.

- Препоръката на директора на Центъра за световно наследство на Юнеско е за покана за съвещателна мисия на IUCN  в България, която да посочи слабостите и възможните проблеми пред приемането на проекта за план. Възможен вариант е и посещение на делегация от всички заинтересовани страни в централата на IUCN в Швейцария за съвещателно заседание във връзка с изготвянето на плана.