Отговор № ДИ-14-00-19/12.08.2015 от ММС по ЗДОИ в отговор на искане № № ДИ-14-00-19/03.08.2015 от Тома Белев, председател на УС на Асоциацията на парковете в България относно среща в Париж между делегация на българското правителство и фирмата, разбработваща проекта за ПУ на Национален парк "Пирин" с Кишоре Рао, директор на Центъра за световно наследство на Юнеско, за ПУ Пирин. Съдържа доклад за срещата от командирования служител.