АПБ ще представи наръчник и график на обучения за "зелено" застъпничество

Асоциацията на парковете в България (АПБ) ще проведе на 27 януари 2015 г, вторник, от 18,30 ч в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ презентация по проект „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

Subscribe to RSS - застъпничество