Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 20 юни по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, М. Русков, Стефан Петков, СЗРП Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 14/06/1928 общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 11 юни по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 24/05/1928 общи
Свали
Устав на Българското Ботаническо дружество 1928 г. 17/05/1928 общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 21 май по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков, М. Русков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 14/05/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 14 май по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков, М. Русков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 06/05/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 14 май по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков, М. Русков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 06/05/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Писмо от Временния комитет за защита на природата до Н. Радев от 03.05.1928г. Временен комитет за защита на природата Н. Радев 02/05/1928 общи
Свали
Покана за заседание на Временния комитет за защита на природата на 30 април, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков, М. Русков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 25/04/1928 общи
Свали
До орнитолога Н.Радев от Париж по предложението му за присъединяване на СЗРП към интернациолнална лига, 1928 17/04/1928
Свали
Български орнитолог от Париж с интерес към СЗРП, 1928 г. Ненко Радев Временен комитет за защита на природата 17/04/1928 общи Париж
Свали
Покана за заседание на Временния комитет за защита на природата на 19 март 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Юношески туристически съюз 13/03/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Покана за заседание на общия комитет за защита на природата на 12 март 1928 г. Дружество на българските лесовъди, Българско ботаническо дружество Българско природоизпитателно дружество, Българско туристическо дружество, Ловна организация 06/03/1928 общи
Свали
Покана от Управителният комитет на Дружеството на българските лесовъди до делегатите-членове на общия комитет за защита на природата на първо заседание на 5 март 1928 г. Дружество на българските лесовъди Дружество на българските лесовъди, Българско ботаническо дружество Българско природоизпитателно дружество, Българско туристическо дружество, Ловна организация 29/02/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Представители на Ловната организация в Комитета за защита на природата, 1928 г. Ловна организация Дружество на българските лесовъди, Временен комитет за защита на природата 22/02/1928 общи
Свали
Представители на Българското ботаническо дружество за начало на СЗРП, 1928 г. Българско ботаническо дружество Дружество на българските лесовъди, Временен комитет за защита на природата 02/02/1928 общи
Свали
Представители на Българското туристическо дружество за начало на СЗРП, 1928 г. Българско туристическо дружество Дружество на българските лесовъди, Временен комитет за защита на природата 02/02/1928 общи
Свали
Австрийско законодателство за опазване на природата, 1928 г. Виенска поземлена служба Дружество на българските лесовъди 01/02/1928 общи Виена
Свали
Представители на Българското природоизпитателно дружество за начало на СЗРП, 1928 г. Българско природоизпитателно дружество Дружество на българските лесовъди, Временен комитет за защита на природата 23/01/1928 общи
Свали
Дружеството [на българските лесовъди] кани други сдружения за съвместна дейност по защита на природата , януари 1928 г. СЗРП Българско природоизпитателно дружество, Българско ботаническо дружество, Ловна организация, Българско туристическо дружество, Зоологическо дружество 20/01/1928 Учредяване на СЗРП общи София
Свали
"Защита на природата" от Гюнтер Шлезингер в превод от Методи Русков , 1928 Гюнтер Шлезингер, М. Русков, Дружество на българските лесовъди 31/12/1927 общи
Свали
Проект за Програма на СЗРП 1928 г. 31/12/1927 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Изложение от Българското ботаническо дружество за необходимост от защита на природата 1926 г. Българско ботаническо дружество МЗДИ 02/12/1926 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Отчуждаване на земите във високите части на Витоша в полза ба държавата 1926г. 02/08/1926 природен парк, Витоша Витоша
Свали
Устав на Българското геологическо дружество 1925 г. 25/02/1925 общи
Свали
Темелко Иванчев (горски инспектор) за Риломанастирската гора, 1923г. (4 част) Темелко Иванчев 01/08/1923 природен парк, Рилски манастир Рила, Рилски манастир
Свали
Темелко Иванчев (горски инспектор) за Риломанастирската гора, 1923г. (3 част) Темелко Иванчев 01/08/1923 Рила природен парк, Рилски манастир Рила, Рилски манастир
Свали
Темелко Иванчев (горски инспектор) за Риломанастирската гора, 1923г. (2 част) Темелко Иванчев 01/08/1923 Рила природен парк, Рилски манастир
Свали
Темелко Иванчев (горски инспектор) за Риломанастирската гора, 1923г. (1 част) МЗДИ, Темелко Иванчев 01/08/1923 концесия гори природен парк, Рилски манастир Рила, Рилски манастир
Свали
Статия за защита на природата от ентомолога Делчо Илчев, 1919г Делчо Илчев 30/11/1919 общи Европа, САЩ, България
Свали
Статия за влиянието на горите върху климата и почвите от ботаника Стефан Петков, 1895 Стефан Петков, Природа 31/12/1915 общи Бразилия, Франция, Швейцария, България
Свали
Концесия на Риломанастирската гора Генчо Тошев Горски преглед 01/02/1915 концесия гори природен парк, Рилски манастир Рила, Рилски манастир
Свали
Доклад на Тодор Димитров за проучването му на горите в "новите земи" 1915 г. Тодор Димитров 31/12/1914 общи
Свали
Биография на Васил Попов, лесовъд и активист срещу незаконни сечи - 1912 г. Васил Попов 31/12/1911 общи
Свали
Протокол от заседание на Софийски общински съвет по отчуждаване на зами във високите части на Витоша с оглед опазване чистотата на водата 1911г. 07/07/1911 природен парк, Витоша Витоша
Свали
Статия "Изчезване на полезните животни и един универсален международен съюз за запазването им" от С. Я. Захей сп. "Ловец" 1911 г. С. Я. Захей 30/06/1911 общи
Свали
Преводна статия от руски за природните паметници на Темелко Иванчев, 1911г Темелко Иванчев, Иван Парфениевич Бородин, Лесовъдска сбирка 30/04/1911 общи Йосемити, Америка, Западна Европа, Швеция, Швейцария, Калифорния, Йелоустоун, Сиера Невада, Нова Зеландия, Русия, Прусия
Свали
Страници из една епопея на горското дело, 1903 Печатница Д. Тодоров и сие 31/12/1902 общи
Свали
Да унищожим ли горската администрация - първи документ за горската политика в България, 1885г 31/12/1901 общи
Свали
Публично-административния правилник за горите на Източна Румелия Емил Комитов 11/05/1881 общи Източна Румелия
Свали

Страници