Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Отказ издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект (р. Камешница) Вангелия Иванова Тома Белев 27/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница защитена зона хабитати, Беласица BG0000167
Свали
Искане за спиране на изграждане на МВЕЦ на река Камешница 2015 Тома Белев (АПБ) Б. Боросов (Председател на министерси съвет) 27/08/2015 Беласица природен парк, Беласица, BG0000167 р. Камешница
Свали
Заявление за достъп до обществена информация до НКЖИ София изх №35/28.08.2015 Тома Белев (АПБ) НКЖИ-София 21/08/2015 ЗДОИ общи
Отговор от МВнР по ЗДОИ с протокол от среща в Париж с Юнеско и разработващите ПУ Пирин, август 2015 МВнР, Кишоре Рао Тома Белев, АПБ 19/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Банско, Добринище, Париж, Швейцария
Свали
Отговор от МТ по ЗДОИ за среща в Париж с Юнеско за ПУ Пирин, август 2015 Министерство на туризма, Албена Михайлова АПБ, Тома Белев 18/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Париж, Пирин
Свали
Решение по ЗДОИ за предоставяне на документи за МВЕЦ на река Камешница, 2015 МОСВ, Вангелия Иванова АПБ, Тома Белев 17/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Благоевград
Свали
Презентация на проект за план за управление на Национален парк "Рила", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” 17/08/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Зони от проект за план за управление на Национален парк "Рила", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” ДНП Рила 17/08/2015 национален парк, Рила Рила
Свали
Проект за план за управление на резерват "Риломанастирска гора", август 2015г ДЗЗД “РИЛА КОНСУЛТАНТИ” 16/08/2015 резерват, Риломанастирска гора Рила
Свали
Отговор от ММС по ЗДОИ с доклад от среща в Париж с Юнеско и разработващите ПУ Пирин, август 2015 Министарство на младежта и спорта, Красен Кралев, Васил Пеловски АПБ, Тома Белев 12/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Париж, Франция
Свали
Карта на предлагани нови зони на ПП "Витоша" от проект за нов план за управление, август 2015 Пролес инженеринг 12/08/2015 Витоша природен парк, Витоша
Фотографии за наливане на бетон на писта Шилигарника, август 2015 11/08/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Шилигарника
Протокол за предоставяне на държавна земя за МВЕЦ на река Камешница, август 2015 ИАГ, МЗХ, Тодор Богомилов 07/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Благоевград, Петрич, Камена 07082015_protokol_darzhavna_zemia_MVEC_Kemshnica_2015.doc
Презентация на предлагани нови зони на ПП "Витоша" от проект за нов план за управление, юли 2015 Пролес инженеринг 30/07/2015 Витоша природен парк, Витоша Витоша
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №5945/24.07.2015 , ПИ:66528.501.322 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Костадин Попов 24/07/2015 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Становище на АПБ за проекта на план за управление на Национален парк „Пирин”, юли 2015 г. АПБ, Тома Белев ДНП Пирин, МОСВ 24/07/2015 Пирин национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Становище на БААТ за проект на план за управление на НП Пирин 23/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Документация за обявяване на защитена местност "Кресненско пролом", 2001 СДП Балкани, БДЗП, Българско лепидопторологично дружество, Еко-клуб 2000, Деметра, За Земята, ИУЦЕ, Екофорум, Зелени Балкани, Тайм Екопроекти МОСВ 23/07/2015 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Искане и обосновка за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин в отговор на предходна кореспонденция с МОСВ, юли 2015г Зелени закони, Вера Стаевска Бойко Малинов, МОСВ 14/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
проект за нов план за управление на Национален парк Пирин, юли 2015г 03/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Pirin 1-50.doc
Становище по чл.2, ал.2 №4367/09.06.2015 , ПИ:66528.501.38 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Валерий Вълков 09/06/2015 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Искане за преценка на необходимост от ОВОС за МВЕЦ "Кресна - 1", 07.2003 Консорциум хидроенергийно строителство, Славка Куюмджиева РИОСВ Благоевград 04/06/2015 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №4171/02.06.2015 , ПИ:66528.501.241 РИОСВ Бургас Тонка Атанасова Сломап ЕООД 02/06/2015 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Отлагане от МОСВ на преценката за нужда от екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, май 2015г МОСВ, Бойко Малинов Зелени закони, Вера Стаевска 28/05/2015 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Изключване на дюни от бившата буферна зона на резерват "Ропотамо" - статия в. "Банкер", 22-29.05.2015 в. Банкер, Мариета Велинова 27/05/2015 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо, Аркутино
Свали
Отговор на РДГ София изх №1514 относно сигнал за нарушения на Закона за горите в курорт Боровец 2015 Росен Попсавов (директор на РДГ София) Зорница Стратиева 21/05/2015 гори общи Боровец
Отговор на МРРБ на запитване за публичността на картите за дюните, 2015 МРРБ, Николай Нанков, Светослав Наков, АГКК За да остане природа, БФБ, Радостина Ценова 04/05/2015 Дюнигейт общи Бургас, Варна, Добрич
Свали
Статия за траурно шествие за народните паркове, Кайлъка и зелените площи в София, 1998 в-к, в. Сега 23/04/2015 Кайлъка общи Кайлъка, България, Плевен, София
Свали
Обосновка на нуждата от извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, март 2015г Зелени закони, Вера Стаевска МОСВ, Бойко Малинов 30/03/2015 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Отказ на МОСВ за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, март 2015г МОСВ, Бойко Малинов Зелени закони, Вера Стаевска 16/03/2015 национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Постановление на Окръжна прокуратура -Благоевград за нарушение при съгласуване на 3-седалков лифт в ски-зона Банско Окръжна прокуратура Благоевград ВАС, Александър Дунчев, Градска прокуратура София 23/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско, Тодорка
Свали
Таблица с данни за надвишаване на концесионната площ в ски-зона Банско АПБ, Александър Дунчев 18/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Становище към МОСВ за формално провеждане на консултациите със заинтересованите страни по проекта за нов ПУ на НП Пирин, 2014 г АПБ, Тома Белев МОСВ, дирекция, ДНП Пирин, Пролес инженеринг 18/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Разлог
Свали
Отговор от МОСВ към Становище от НПО за формално провеждане на консултациите по проекта за нов ПУ на НП Пирин, 2015 МОСВ, дирекция ОПОС, Янка Георгиева АПБ, Тома Белев 13/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Запитване и отговор по ЗДОИ от МИЕТ за наличието на категоризирани писти в Рила, Пирин и Витоша, 2012 г. АПБ, Тома Белев, МИЕТ, Владимир Туджаров 12/02/2015 общи Шилигарника, Чалин валог, Витошко лале, Офелиите, Ветровала, Картала, Тодорка, Банско
Свали
Решение по оценка на съвместимостта №БС-8-ПрОС/11.02.2015 , ПИ:66528.501.650 РИОСВ Бургас Таня Манолова Росен Попадиин 11/02/2015 природен парк, Странджа
Свали
Становище на НПО по докада за ОВОС на мотописта в Кайлъка, 1998 СКОПС, Тодор Грозданов, Еко-клуб 2000, Димитър Василев, Зелени Балкани, Петър шурулинков, За Земята, Галена Харитонова, Младежки спелео-еко клуб, Георги Грънчаров, Българско лепидопторологично дружество, Стоян Бешков 11/02/2015 Кайлъка защитена местност, Кайлъка Кайлъка
Свали
Сигнал за неправомерна държавна помощ чрез поръчката за нов План за управление на НП Пирин АПБ, Тома Белев МОСВ, Ивелина Василева, Министерство на финансите, Владислав Горанов 05/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Тисата, Банско, Разлог, Предел, Добринище, Кулиното, Симитли, Безбог, Вихрен, Тодорка
Свали
Искане за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, февруари 2015г Зелени закони, Вера Стаевска МОСВ, Ивелина Василева 03/02/2015 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Географска и кадастрална карти на терените, засегнати от инвестиционното предложение за МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3,МВЕЦ Струма -4, Кресна, 2004 27/01/2015 Кресна защитена зона хабитати, Кресна с. Крупник, с. Ракитина, с. Мечкул
Свали
Заповед №269 на Софийския окръжен управител за забрана на лова фазани и глухари в Софийска област 1893г. 23/12/2014 природен парк, Витоша
Свали
Разрешение за МПС по маршрута Пионерска-Рилски езера, 2009 г. ДНП Пирин, Красимир Кацарски 02/12/2014 Лифт Паничище национален парк, Рила Пионерска, Рилски езера
Свали
Постановление на Окръжна прокуратура - Дупница за досъдебно производство за нарушения при удостоверяване границите на НП Рила 2010г. Марияна Кожухарова 27/11/2014 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила
Свали
Писмо от Еко-организации до Министър председателя относно незаконно приватизиране на Творчески екологичен комплекс "Ропотамо" 1996 г. Жан Виденов - Министър председател 25/11/2014 резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Решение №ЗД-114/17.08.2010г.на ВАС по ЗДОИ за предоставяне информация за незаконно изсичане на гори в района на ски-зона Банско. Климентина Денева Александър Дунчев 25/11/2014 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Банско, Бъндерица
Свали
Касационна жалба от АПБ и сдружение "Балкани" срещу Решение №15765/21.12.2009г. на ВАС за приемане ОУП на общ. Царево Свилен Овчаров ВАС 25/11/2014 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево
Свали
Заповед №245 на Софийския окръжен управител за забрана на лова на сърни, елени и диви кози в Софийска област 1893г. 23/11/2014 природен парк, Витоша
Свали
Призовка от ВАС по дело за спиране на административно производство по искане на МОСВ 2009 г. Върховен административен съд АПБ 19/11/2014 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево
Свали
Становище по чл.2, ал.2 №7570/12.11.2014 , ПИ:66528.501.244 РИОСВ Бургас Антоний Иванов ЕВН България 12/11/2014 защитена зона птици, Странджа BG0002040
Свали
Постановление гр. Бургас 07.10.2014 (Жалба срещу постановление на РП Бургас от 22.08.2014 да се образува ДП ) Сълза Христова (Прокурор при Районна прокуратура Бургас) Тома Белев (АПБ) 08/11/2014 общи Българско Черноморие

Страници