Презентация с документи свързани със сторителството на подпорен хотел при Алепу