Становище на МОСВ за нецелесъобразно отдаване под наем на плаж "Липите", с. Синеморец, получено след опит за отдаване на плажа под наем от страна на Министерство на туризма.

Евентуалното отдаване на плажа под наем би могло да доведе до неконтролируем  достъп и паркитане на МПС в горски територии и увреждане на защитена територия.