Решение №6358/29.05.2008г. на ВАС за отмяна спиране на строителството на вилно селище в землището на с. Варвара.