Отговор № Т-94-Т-28/18.08.2015г от Албена Михайлова, Главен секретар на министерството на туризма, по ЗДОИ до Тома Белев, Председател на УС на АПБ, за среща в Париж с Кишоре Рао, директор на Центъра за световно наследство на Юнеско, за проекта за ПУ Пирин.  

Предоставена е информация за:

  1. Провеждане на срещата в гр.Париж през юли 2015г
  2. Разходвани средства за командировка от 880.94 евро
  3. Длъжност на командирования служител
  4. Липса на становища по проекта за ПУ на НП Пирин от страна на МТ, поради недовършеността на проекта
  5. Цел на командировката - информиране на представителя на МТ за проекта за ПУ на НП Пирин.