Публично-административния правилник за горите на Източна Румелия

Публично-административния правилник за горите на Източна Румелия от 1881г.